نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۷ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
رابطه بین کمال گرایی و شادکامی در دانشجویان کارشناسی شهر تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسی---۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
تأثیر موسیقی بربهزیستی روانی ،پرخاشگری و حافظه در هنرجویان موسیقی و افراد عادیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیزهرا خاکنه--۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
عنوان پایان نامه:تأثیر موسیقی بربهزیستی روانی ،پرخاشگری و حافظه در هنرجویان موسیقی و افراد عادیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسی---۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بررسی رابطه مقایسه اجتماعی و نارضایتی از تصویر بدنی با نقش میانجی پذیرش خوددانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسی---۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بررسی رابطه بین صفات شخصیتی درون گرایی و برون گرایی با اضطراباجتماعی در دا نشجویان دختر مقطع کارشناسی شهر تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیزهرا بهمن آبادی--۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیزهرا نیکبخت--۱۵ آبان ۱۴۰۲
بررسی رابطه سبک فرزندپروری ادراک شده والدین با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دختر شهر تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیمنصوره مشهدی‌زاده--۱۵ آبان ۱۴۰۲
بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌ای و تمایل به قانون‌گریزی در دانشجویان و دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیطاهره زارع خورمیزی--۱۳ آبان ۱۴۰۲
بررسی رابطه بین هوش معنوی و مسئولیت پذیری دانشجویان شهر تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیسارا عزیز زاده--۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاثیر شخصیت بر هوش فرهنگیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیحانیه سادات عالی زاده--۱۳ آبان ۱۴۰۲