نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
    
بررسی رابطه خود بیمار پنداری و دین داری فرددانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیکیمیا ترکاشوند--۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
بررسی رابطه کیفیت روابط والدین با اضطراب کودکان دبستانیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسییاسمن رسولی فر--۰۸ بهمن ۱۴۰۱
بررسی رابطه کمال‎گرایی با پریشانی روان‎شناختی و تحریف‎های شناختیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیفاطمه مینایی--۰۴ بهمن ۱۴۰۱
بررسی رابطه و تاثیر میزان معنویت بر کنترل پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه شهیدمطهری تهراندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیریحانه فیض عارفی--۰۳ بهمن ۱۴۰۱
: مقایسه نگرش دانشجویان رشته روان شناسی بادانشجویان رشته حسابداری نسبت به کودکان استثناییدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیزهرا کریمی--۰۳ بهمن ۱۴۰۱
بررسی تاثیر همگونی صفات شخصیت زوجین در رضایت زناشوییدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیفاطمه جوادیه--۲۰ آذر ۱۴۰۱
بررسی رابطه مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دومدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیریحانه ناصری--۲۰ آذر ۱۴۰۱
بررسی رابطه بین طرحواره‎های ناسازگار والدین و عزت نفس نوجواناندانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیفاطمه نیکدست--۱۶ آبان ۱۴۰۱
بررسی مولفه های مدل ACHIEVE در معلمان شاغل در مدارس مذهبی مشهددانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیفاطمه اقبالی فر--۲۰ مهر ۱۴۰۱
عنوان پایان نامه :بررسی میزان جامعه پسندی ،واکنش روانی و سلامت اجتماعی والدین دارای کودک اوتیسم با کودکان عقب مانده ذهنیدانشکده علوم انسانیگروه روانشناسیروانشناسیکارشناسیفاطمه اخوان--۱۲ مهر ۱۴۰۱