معرفی واحد پژوهش

تعداد بازدید:۲۴۸۸

   بخش پژوهش واحد خواهران دانشگاه شهید مطهری زیر مجموعه ای از معاونت پژوهش مدرسه عالی شهید مطهری می باشد و رسالت دارد تا دانشجویان را در مقطع کارشناسی قادر گرداند  فعالیت های پژوهشی خود را با هدف تولید، ترویج و پویائی علوم و معارف اسلامی، در راستای اهداف کلان مدرسه عالی شهید مطهری، به لحاظ محتوا و ساختار غنی سازد.

   برای دست یابی به این هدف، فعالیت های خود را در پنج حوزه تنظیم کرده است:

  1.  آموزش مقدمات پژوهش: فعالیت های پژوهشی مقتضی مقدماتی است که پژوهشگر را قادر خواهد ساخت تا به آسانی به منابع علمی دسترسی یابد و پژوهش خود را هر چه غنی تر ارائه دهد. از این رو بخش پژوهش خواهران، برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده است.
  2. مهارت نگارش پژوهشی: نگارش پژوهشی در عصر جدید ایجاب می کند تا پژوهشگر نگارش علمی خود را با روش و استاندارد جهانی ارائه دهد. بر این اساس، بخش پژوهش واحد خواهران برنامه ریزی و اجرای کارگاه های روش پژوهش را بر عهده دارد.
  3. توانمند سازی برای پاسخگوئی به شبهات اعتقادی: نسل جوان در دنیای امروز با شبهات اعتقادی بسیاری مواجه است؛ دانشجوی این دانشگاه اسلامی لازم می داند تا بر غنای علمی خود در مقابل این شبهات اهتمام ورزد و قادر به پاسخگوئی اندیشمندانه گردد. بدین منظور لازم است نشست علمی، مناظره و جلسات پرسش و پاسخ با حضور دانشمندان و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شود.
  4. شناسایی، احیاء و تصحیح نسخ خطی: برخورداری مدرسه عالی از منبع غنی کتابخانه نسخ خطی، که قدمت آن به قرن سوم هجری قمری باز می گردد، واحد پژوهش را بر آن داشت تا دانشجویان را برای بهره مندی از این آثار گرانقدر توانمند سازد و کارگاه هایی در خصوص این مهم راه اندازی نماید.
  5. هدایت فرایند پایان نامه نویسی دانشجویان رشته روانشناسی: از آنجا که دانشجویان روانشناسی موظفند در پایان دوره کارشناسی پایان نامه ارائه دهند، واحد پژوهش هدایت دانشجویان را در مراحل انتخاب موضوع، انتخاب استاد راهنما و ... بر عهده دارد. بر این اساس، لازم است فرایند نگارش پایان نامه با نظارت واحد پژوهش انجام پذیرد.