اهداف مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۴۰۷

بسمه‌تعالی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نام مدرسه‌عالی سپهسالار به مدرسه‌عالی شهید مطهری اساسنامه مدرسه در راستای عینیت بخشیدن به نظام آموزشی تلفیقی حوزه و دانشگاه تدوین و از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این اساسنامه با الهام گیری از وقف‌نامه و مقررات وزارت علوم، علوم و تحقیقات و فناوری با وقف‌نامه مغایرت داشته باشد، بر اساس وقف نامه عمل خواهد شد.

بر پایه این اساسنامه، مدرسه‌عالی شهید مطهری، مؤسسه‌ای است آموزشی- پژوهشی که  در رشته‌های علوم و معارف اسلامی و انسانی، طبق اساسنامه فعالیت می‌کند و اداره می‌شود. در این اساسنامه، هدف‌های مدرسه‌عالی به شرح زیر اعلام‌شده است:

  •  تربیت دانشمندان اسلام شناس و آگاه به دانش روز و مقتضیات زمان
  •  تربیت محققان در رشته های مختلف علوم و معارف اسلامی
  • تربیت افرادی توانمند در زمینه تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی.