کلام بزرگان درباره مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۱۵
کلام بزرگان درباره مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

 کلام امام خمینی درباره مدرسه عالی شهید مطهری:

     شما خواهرها و برادرها که در این مدرسه هستید، برنامه تان را آنطور تنظیم کنید که از بین شما، مطهری ها و یا یک مطهری پیدا شود.

کلام آیت الله خامنه ای  درباره مدرسه عالی شهید مطهری:

    اینجا محلی است که باید روحانیونی تربیت کند که برای گسترش فکر متعالی اسلامی و  همان تبیین " بالحکمه و الموعظه الحسنه " بسیار بسیار مفید باشند و تبیین حکیمانه دین؛ نه تبیین عامیانه دین کنند و من فکر می کنم ما به این احتیاج داریم.

کلید واژه ها: سخنان بزرگان معرفی دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری کلام امام خمینی کلام رهبر معظم انقلاب