پیشینه علمی

تعداد بازدید:۸۵۳
پیشینه علمی

بسمه تعالی

مدرسه عالی شهید مطهری با تلفیق مفاد و محتوای علمی حوزوی و نظام دانشگاهی به طراحی و  اجرای نظام آموزشی متمایزی مبادرت نمود که واجد مزیت های آموزشی هر دو باشد؛ به نحوی که به وحدت واقعی حوزه و دانشگاه بیانجامد.

 با عنایات الهی و تحت توجهات حضرت ولیعصر(ع) تاکنون هزاران دانش آموخته در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این مرکز آموزشی و پژوهشی تربیت شده اند که در عرصه های گوناگون اعم از دانشگاهها، قوه قضاییه، نهادهای فرهنگی و ادارات دولتی فعالیت می نمایند؛ کارآمدی علمی و اجرایی دانش آموختگان مذکور، مبین پویایی و بالندگی این نهاد آموزش عالی است.

کلید واژه ها: پیشینه علمی تاریخچه