شاخص‌های برنامه آموزشی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۶۸

​​​​1- رویکرد میان‌رشته‌ای در گروه‌های آموزشی؛

2- تنظیم و تدوین سر فصل دروس در قالب نظام دانشگاهی؛

3- استفاده از متون اصیل و متقن علمی؛ 

4- تدریس به سبک نظام حوزوی به‌منظور فهم عمیق و حکیمانه تعالیم دین.

کلید واژه ها: برنامه درسی پذیرش دانشگاه