معرفی واحد امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی

تعداد بازدید:۲۷۹

     

     فرهنگ، زیر بنای اصلی هویت ملی و تاریخی جوامع و مایه قوام، دوام و انسجام آنها می باشد. مراکز علمی و آموزشی کشور؛ از جمله دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران، گسترش و غذای فکری جامعه را از وظایف اساسی و حیاتی خود می داند.

     در این راستا واحد دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه، با مشارکت کلیه دانشجویان، انجمن های علمی، هیئت و بسیج دانشجوئی نسبت به برگزاری همایش های فرهنگی، کارگاه و دوره های فرهنگی، بزرگداشت مناسبت های فرهنگی- مذهبی- تاریخی، کلاس های آموزشی فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، اردوهای زیارتی- سیاحتی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت اقدام می نماید؛ به گونه ای که ضمن غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان، بستری مناسب مهیا گردد تا نیاز های علمی، عقیدتی، سیاسی، ادبی و هنری نسل جوان و آینده ساز جامعه پاسخ داده شده و زمینه های رشد و شکوفایی استعداد ها و مهارت های آنان فراهم گردد.

کلید واژه ها: معرفی امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی