عمره و عتبات دانشجوئی

ثبت نام و قرعه کشی عتبات دانشگاهیان

ثبت نام و قرعه کشی عتبات دانشگاهیان

ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ می باشد، و نتایج قرعه کشی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در سایت لبیک قابل رؤیت خواهد بود. اعزام دانشگاهیان به عتبات دوره بیست و دوم ازتاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ آغاز و تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ادامه خواهد داشت. هر فرد می تواند در هنگام ثبت نام، دو اولویت متفاوت برای تاریخ سفر خود انتخاب نماید. با توجه به اینکه برای هر تاریخ اعزام، قرعه کشی مجزا صورت خواهد پذیرفت، احتمال پذیرفته شدن در تاریخ هایی که متقاضی بیشتری دارند، مثل ایام عید نوروز کمتر خواهد بود.

ادامه مطلب