خط امان در ولایت صاحب الزماننویسنده (ها) : آیت الله امام کاشانی
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
شابک : 9789644762116
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۳
تعداد صفحات : ۹۱۷
مرحله تولید : چاپ شده

موضوع کتاب "خط امان" پژوهش درباره ادیان می باشد. نویسنده در مقدمه این کتاب سخن از مصلح جهانی، منجی نهایی امام عصر (عج) و سخن از آینده روشن و مرحله کمال و غایت تاریخ بشریت آورده است و بیان داشته است ادیان الهی چون یهودیت، مسیحیت نیز در زمینه انتظار ظهور منجی و مصلح جهان با مسلمانان هم راس هستند.

کتاب خط امان شامل دو جلد می باشد. در جلد اول نویسنده هفت فصل
1- وجود مصلح جهانی از دید فطرت
2- نظر اعتدال اسما جلال و جمال در زمین
3- برهان نظام احسن و ضرورت وجود امام معصوم
4- مهدی موعود در دلیل استقراء
5- آینده بشریت از نظر فلسفه تاریخ
6- قاعده لطف و ضرورت امام عصر
7- آینده بشریت و ضرورت ظهور مصلح جهانی از دید ادیان الهی
را به قلم روان آورده است.

نویسنده در جلد دوم کتاب چهار فصل با عناوین
1- گفتگو با متفکران جهان غرب درباره ظهور منجی
2- منجی آخرالزمان در عهدین
3- گفتگو با متفکران جهان اسلام در زمینه ظهور مهدی
4- قرآن و ظهور مسیح و مهدی در راستای گفت گو با علمای اهل سنت
را تشریح نموده است.

ارسال با ایمیل: