تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلامنویسنده (ها) : حسن صدر
ناشر : موسسه تراث الشیعه
دسته کتاب : فلسفه و کلام
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۵
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۰۰۳-۳۷-۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۵۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: