آموزه های عرفانی از منظر امام علی (ع)نویسنده (ها) : محمدامین صادقی ارزگانی
ناشر : بوستان کتاب
دسته کتاب : حکمت عملی و عرفان
شابک : 9789645481931
آخرین نوبت چاپ : ۱۳۸۷
تعداد صفحات : ۳۴۸
قیمت : ۳۹۶٬۰۰۰ ریال

در نزد همه مسلمانان، حضرت علی(ع)، «امام العارفین» است. وی با دانش و بینشی عمیق و گسترده و با شناختی همه جانبه از انسان و هستی، آموزه های عرفانی نابی را به بشر ارائه کرد و بدین سان، میراث سترگ و ماندگاری به جای گذاشت. تحلیل این آموزه های عرفانی، وظیفه مهم فکری - فرهنگی است که بیش از گذشته باید بدان پرداخته شود.

اثر حاضر در چهار فصل، گامی در این مسیر نهاده است:

شناخت شناسی عرفانی، هستی شناسی توحیدی، انسان کامل و ولایت الهی.

ارسال با ایمیل: