زن در آئینه جمال و جلالنویسنده (ها) : آیت الله جوادی آملی
ناشر : اسراء
دسته کتاب : حکمت عملی و عرفان
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 9789645984012
تعداد صفحات : ۴۰۰
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب در 5 بخش تدوین شده است : در بخش اول به یک سری بحثهای مقدماتی و مبنایی پرداخته می شود و وجه تسمیه این کتاب به این عنوان در آنجا توضیح داده می شود. در بخش دوم با عنوان «زن در قرآن» به بررسی زن از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان زن در عرفانبه بررسی شخصیت زن از دیدگاه عرفان ناب و اسلامی پرداخته می شود. نویسنده در این بخش نمونه هایی از زنان عارفه را معرفی می نماید. در فصل چهارم با عنوان زن در برهان از زاویه فلسفی وارد شده و به بررسی این موضوع می پردازد. در نهایت در بخش پنجم به یک سری از شبهات موجود در جامعه اشاره نموده و پاسخ می دهند. در این فصل به این شبهات پرداخته شده است:

1-زن و تصدی امور اجرایی 2- زن و استقلال و وابستگی 3- زن و مدیریت خانواده 4- نقص عقل و دین زنان 5- زن و دیه متفاوت 6- حجاب 7- نماز قضای پدر و مادر 8- انتساب سیادت

 

امروزه نگرشهای متفاوت تاریخی، جامعه شناسانه یا روانشناسانه به مقوله زن و مرد، باورهای غلط و انحرافی را به ذهنها منتقل می کند؛ لذا عده ای به دنبال تحقق مرد سالاری رفته اند و عده ای زن سالاری را تجویز می کنند. عده ای نیز در سرگردانی اند و دم از تساوی زن و مرد می زنند. در این میان تحلیل واقع گرایانه از شخصیت زن و توجه به مقام و موقعیت فردی و اجتماعی زن بر اساس رهیافت براهین عرفانی و قرآنی امری ضروری است. این کتاب برای نیل به چنین هدفی نگاشته شده است.

با توجه به سطح علمی مخاطبانِ این سخنرانی ها، این کتاب برای کسانی که دارای حد کافی از اطلاعات و مطالعات دینی بوده اند، سودمند است.

ارسال با ایمیل: