حجر اسماعیلنویسنده (ها) : محمدامین پورامینی
ناشر : LAUV
دسته کتاب : علوم قرآنی و حدیث
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
شابک : 9789645401069
تاریخ آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۱۴۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۶٬۰۰۰ ریال

   موضوع پژوهش حاضر، بررسی جایگاه «حجر اسماعیل» در آیات قرآن، روایات و تاریخ و از دیدگاه فقها است. حجر اسماعیل، جایگاهی است در قسمت شمالی کعبه، که خانه حضرت اسماعیل بوده و حرمت خاصّی دارد و مانند کعبه مورد طواف قرار می‌گیرد. در این اثر، نگارنده پس از تعریف «حجر» و تبیین معانی مختلف این لغت، حجر اسماعیل را در قرآن، روایات و فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده و سپس، وقایع تاریخی مربوط به این مکان را تشریح کرده است. در این بخش، عبادات امامان معصوم علیهم‌السّلام در حجر اسماعیل و پاسخ ایشان به برخی از پرسش‌های مرتبط با این مکان ذکر شده است.

   موضوع پژوهش حاضر، بررسی جایگاه «حجر اسماعیل» در آیات قرآن، روایات و تاریخ و از دیدگاه فقها است. حجر اسماعیل، جایگاهی است در قسمت شمالی کعبه، که خانه حضرت اسماعیل بوده و حرمت خاصّی دارد و مانند کعبه مورد طواف قرار می‌گیرد. در این اثر، نگارنده پس از تعریف «حجر» و تبیین معانی مختلف این لغت، حجر اسماعیل را در قرآن، روایات و فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده و سپس، وقایع تاریخی مربوط به این مکان را تشریح کرده است. در این بخش، عبادات امامان معصوم علیهم‌السّلام در حجر اسماعیل و پاسخ ایشان به برخی از پرسش‌های مرتبط با این مکان ذکر شده است.

ارسال با ایمیل: