آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه استفاده از کتابخانهآئین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی
فرم ۱ پرونده پژوهش عملی- انفرادیآئین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی
فرم ۲ پیشنهاده کارشناسی روانشناسیآئین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی
فرم ۳ معرفی‌نامهآئین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی
آئین نامه مرخصیآئین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی
آئین نامه میهمانی و انتقالیآئین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی
فرم ۱۰ تقاضای فارغ‌التحصیلیآئین‌نامه‌ها و فرم‌های پژوهشی
شیوه نامه اجرائی آئین نامه آموزشی در مقطع کارشناسیآئین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی
فرم طرح درخواست میهمانی و انتقالی در کمیسیونآئین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی
شیوه نامه ثبت درخواست میهمانی و انتقالی در سامانه سجادآئین‌نامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی
آئین نامه امور شاهد و ایثارگرآئین‌نامه‌های امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی
آئین نامه تشکل های دانشجوئیآئین‌نامه‌های امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی