مطالب مرتبط با کلید واژه " تاریخچه "


درباره ما

                                                                 

تاریخچه

بسمه تعالی دانشگاه شهید مطهری که با نام‌ مدرسه عالی شهید مطهری و مدرسه سپهسالار نیز شناخته می‌شود، از مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی مصوبِ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. از آنجا که آیت الله امام کاشانی؛ تولیت محترم ...

تاریخچه

بسمه تعالی دانشگاه شهید مطهری که با نام‌ مدرسه عالی شهید مطهری و مدرسه سپهسالار نیز شناخته می‌شود، از مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی مصوبِ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. از آنجا که آیت الله امامی کاشانی؛ تولیت محترم ...