مطالب مرتبط با کلید واژه " خوابگاه "


خوابگاه خودگردان

     از آنجایی که بسیاری از دانشگاه ها ظرفیت محدودی برای پذیرش دانشجویان غیر بومی دارند و خوابگاه مورد نیاز این دانشجویان را ندارند،  بر همین اساس خوابگاه های خودگردان برای برطرف کردن نیازهای این دانشجویان پدید آمدند. خوابگاه های خودگردان ...