مطالب مرتبط با کلید واژه

آمورش


مدیر گروه

سرکار خانم دکتر اکرم صفیری مدیریت گروه فقه و حقوق اسلامی رزومه a.safiri@motahari.ac.ir داخلی 120- 33963300-021