سایت‌ها و کتابخانه‌های دیجیتال

تعداد بازدید:۱۷۵۳

 

نشانی سایت‌های مهم و ضروری برای پژوهشگران؛ دسترسی آزاد و رایگان به تمام مقالات، کتابها و پایان نامه ها.

ieeexplore.ieee.org
2. acm.org
3. link.springer.com
4. wiley.com
5. sciencedirect.com
6. acs.org
7. aiaa.org
8. aip.org
9. ajpe.org
10. aps.org
11. ascelibrary.org
12. asm.org
13. asme.org
14. bioone.org
15. birpublications.org
16. bmj.com
18. emeraldinsight.com
19. geoscienceworld.org
20. icevirtuallibrary.com
21. informahealthcare.com
22. informs.org
23. ingentaconnect.com
24. iop.org
25. jamanetwork.com
26. joponline.org
27. jstor.org
28. mitpressjournals.org
29. nature.com
30. nrcresearchpress.com
31. oxfordjournals.org
32. royalsocietypublishing.org
33. rsc.org
34. rubberchemtechnol.org
35. sagepub.com
36. scientific.net
37. spiedigitallibrary.org
38. springermaterials.com
39. tandfonline.com
40. theiet.org

معرفی سایت‌هایی برای دانلود رایگان کتاب
www.ketabnak.com
gen.lib.rus.ec

کتاب و مقاله انگلیسی

www.urbanity.ir
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

سایتهای مهم علمی،پژوهشی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

پایان‌نامه‌های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org
مقالات فارسی

www.urbanity.ir
ricest.ac.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
ensani.ir

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:
http://eric.ed.gov

اطلاعات عمومی کشورها:
www.worldatlas.com

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:
www.infolibrarian.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارسی:
www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org

دسترسی به متنکامل پایان نامه های 435 دانشگاه از24 کشور اروپایی:
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه کالیفرنیا:
http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE:
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله‌ی دانشگاهی:
http://www.oalib.com/

 دسترسی به پایان‌نامه‌های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام:
http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب‌ها و ژورنال‌های سایت In Tech:
http://www.intechopen.com/

 دسترسی رایگان به مقالات علمی دانشگاه McGill:
http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی مقالات 1753 ژورنال- دانشگاهاستنفورد:
http://highwire.stanford.edu/

کلید واژه ها: کتاب دیجیتال پژوهش کتاب