معرفی واحد دانشجوئی و فرهنگی

تعداد بازدید:۱۱۷۵

     

     فرهنگ، زیربنای اصلی هویت ملی و تاریخی جوامع و مایه قوام، دوام و انسجام آن‌ها می‌باشد. مراکز علمی و آموزشی کشور؛ از جمله دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران، گسترش و غذای فکری جامعه را از وظایف اساسی و حیاتی خود می‌داند.

     در این راستا واحد دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه، با مشارکت کلیه دانشجویان، انجمن‌های علمی، هیئت و بسیج دانشجوئی نسبت به برگزاری همایش‌های فرهنگی، کارگاه و دوره‌های فرهنگی، بزرگداشت مناسبت‌های فرهنگی- مذهبی- تاریخی، کلاس‌های آموزشی فرهنگی و هنری، گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، اردوهای زیارتی- سیاحتی به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام می‌نماید؛ به‌گونه‌ای که ضمن غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان، بستری مناسب مهیا گردد تا نیازهای علمی، عقیدتی، سیاسی، ادبی و هنری نسل جوان و آینده‌ساز جامعه پاسخ داده‌شده و زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادها و مهارت‌های آنان فراهم گردد.

کلید واژه ها: امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری