همایش علامه طباطبایی با موضوع: اندیشه‌های فقهی و حقوقی مفسر قرآن کریم علامه طباطبایی

پژوهش
تعداد بازدید:۳۳
سومین یادمان مرحوم علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن با موضوع اندیشه‌های فقهی و حقوقی علامه به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.