نشست «کاربرد منطق در زندگی روزمره»

انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران برگزار می‌کند:

انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران برگزار می‌کند:

نشست

«کاربرد منطق در زندگی روزمره»

با حضور

دکتر علیرضا دارابی

 

زمان: دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان: دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران، سالن علامه طباطبایی