لغو اردوی راهیان نور

بسمه‌تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به قرمز بودن وضعیت کرونا و به منظور حفظ سلامت دانشجویان عزیز، امسال از سوی دانشگاه شهید مطهری اردوی راهیان نور برگزار نخواهد شد.

* لازم به ذکر است هزینه‌های واریزی داوطلبین در اولین فرصت عودت خواهد شد.

کلید واژه ها: راهیان نور اردو مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران