سلسله نشست‌های تخصصی «مدارس کلامی امامیه»

گروه «فلسفه» و «کلام» مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه و مدرسه علمیه امام رضا (ع) در نظر دارد سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «مدارس کلامی امامیه» برگزار نماید.

گروه «فلسفه» و «کلام» دانشگاه شهید مطهری با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه و مدرسه علمیه امام رضا (ع) در نظر دارد سلسله نشست‌های تخصصی برگزار نماید:

 

«مدارس کلامی امامیه»

 

موضوعاتی که در این سلسله نشست‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

مدارس کلامی امامیه در دوره متقدم:

 • مدرسه مدینه
 • مدرسه کوفه
 • مدرسه قم
 • مدرسه بغداد
 • مدرسه ری و شامات

مدارس کلامی امامیه در دوره میانی:

 • مدرسه حله
 • کلام امامیه در میانه مدرسه حله و مدرسه اصفهان
 • مدرسه اصفهان

 مدارس کلامی امامیه در دوره معاصر:

 • رویکردهای فلسفی-عرفانی
 • رویکردهای کلامی
 • رویکردهای کلامی-حدیثی

 

با توجه به شرایط موجود، این نشست‌ها فعلاً به‌صورت وبینار برگزار خواهد شد.

از همه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می‌شود تا با حضور در این نشست‌ها، موجبات غنا و ارتقای سطح این موضوعات در مجامع علمی کشور را فراهم آورند.

کلید واژه ها: گروه فلسفه و کلام همایش‌ها نشست تخصصی