نشست علمی با عنوان: سیر شکل گیری و تطور مکاتب فلسفه اسلامی

بسمه تعالی

انسانها می آیند و می روند و جهانی را متحول می کنند...
به تفکر گذشتگان شاخ و برگ می دهند، شاخ و برگ هایشان را هَرَس می کنند؛ گاهی هم در این حین بذری جدید کاشته می شود، نهالی جان می گیرد و اندیشه ای گل می کند...
به راستی چه می شود که امروز اندیشه ای، مکتبی می شود و روزی دیگر جایش را به تفکری جدید می دهد..؟

انجمن فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران برگزار می کند:
نشست علمی مجازی با عنوان:

"سیر شکل گیری و تطور مکاتب فلسفه اسلامی"
با حضور:
سرکار خانم دکتر منیره پلنگی
سخنرانان:
دکتر مجید احسن
دکتر مهدی ساعتچی
دکتر سید محمد موسوی بایگی
دبیر نشست:
دکتر سید رضا قائمی رزکناری
زمان: دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲
لینک نشست:
http://vc.motahari.ac.ir/rv39tumdbcbf/

برای شرکت کنندگان در نشست گواهی صادر می شود.

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دکتر پلنگی