برگزاری نشست تخصصی پیرامون روز جهانی فلسفه با حضور آقای دکتر رسولی پور

بسمه‌تعالی

نشست تخصصی روز جهانی فلسفه با طرح مباحث تخصصی توسط دکتر رسولی‌پور پیرامون فلسفه در زندگی و با استقبال خوب دانشجویان فلسفه دانشگاه شهید مطهری و سایر دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

متن سخنرانی