گفتگوی فلسفی پیرامون "فلسفه و زندگی"

بسمه‌تعالی

انجمن علمی فلسفه دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران برگزار می‌کند.

گفتگوی فلسفی آنلاین با موضوع

"فلسفه و زندگی"

با حضور جناب آقای دکتر

"رسول رسولی پور"

زمان: دوشنبه، ۱ آذر ماه، ساعت ۱۰ تا ۱۲

برنامه به صورت آنلاین در سامانه ادوب کانکت برگزار می‌شود.

 لینک ورود به جلسه

http://vc.motahari.ac.ir/ro951mfen48k/

متن سخنرانی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران انحمن حکمت و فلسفه اسلامی