کلاس تست منطق ریاضی

تعداد بازدید:۲۷۵

بسمه تعالی 

 کلاس تست "منطق ریاضی"

 آمادگی ارشد

 در واحد خواهران دانشگاه شهید مطهری

 با حضور آقای "دکتر قربانیان"

متقاضیان هر چه سریعتر با شماره 33112926  داخلی: آموزش تماس حاصل فرمایند.

کلید واژه ها: منطق ریاضی دکتر قربانیان آمادگی ارشد