کلاسهای آمادگی کنکور ارشد

دانشگاه الزهرا برگزا می کند
کلاسهای آمادگی کنکور ارشد

با تدریس دکتر حیدری 

شنبه ها بعد از ظهر 

پنجشنبه ها صبح

در اسکای روم

شروع از شنبه 23 اسفند ماه

برای ثبت نام با شماره    09014747088 تماس حاصل نمائید.