الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی: مهندس خردورز - دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۴

الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی: مهندس خردورز - دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی

دانشگاه شهید مطهری مشهد- گروه فلسفه و حکمت اسلامی 

۵ اسفندماه ۱۳۹۹


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: فلسفه بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهیدمطهری خواهران مشهد دانشگاه شهید مطهری مشهد فلسفه و حکمت اسلامی