برگزاری وبینارهای عرفان تطبیقی (راه رفته و پیش‌رو)

مجموعه وبینارهای دو روزه با همکاری گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی و گروه فلسفه دانشگاه شهید مطهری در روزهای ۵ و ۶ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌گردد. دبیر علمی این همایش آقای دکتر محمدحسن یعقوبیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید مطهری است.

برگزاری وبینارهای عرفان تطبیقی (راه رفته و پیش‌رو)   عرفان تطبیقی؛ راهِ رفته و پیش‌رو

 وبینارهای دو روزه با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید مطهری

روز اول؛ سه‌شنبه 5 اسفند 99

 ساعت 8:30 تا 10
عرفان تطبیقی نزد ابوریحان بیرونی
استاد منوچهر صدوقی سها
 ساعت 10:30 تا 12
معنویت تطبیقی و گفتگوی فراتاریخی
 دکتر انشاءالله رحمتی 

 ساعت 13 تا 14:30
 سبک‌های نوین در مطالعات عرفان تطبیقی
دکتر هادی وکیلی

 ساعت 15 تا 16:30
شرط استعلایی ریاضیات برای عرفان مقایسه‌ای
 دکتر میثم سفیدخوش
 روز دوم؛ چهارشنبه 6 اسفند 99

 ساعت 8:30 تا 10
 تبارشناسی و گونه‌شناسی عرفان تطبیقی در ایران
 دکتر محمدحسن یعقوبیان

 ساعت 10:30 تا 12
 گونه‌شناسی تطبیقی معنویت‌گرایی در ادیان
 دکتر احمد شاکرنژاد

 ساعت 13 تا 14:30
 روش‌شناسی تطبیقی تجربۀ عرفانی
دکتر عبدالحمید ضیائی

 دبیر علمی: دکتر محمدحسن یعقوبیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری

 لینک ورود

@motahariphil

https://t.me/motahariphil/108

کلید واژه ها: گروه فلسفه و کلام عرفان تطبیقی