همایش بررسی تطبیقی اندیشه های تفسیری آیت الله جوادی آملی

    اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهشی با محوریت بررسی اندیشه تفسیری  مفسر بزرگ جهان اسلام؛ آیت الله جوادی آملی ( حفظه الله تعالی) از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و با مشارکت مؤسسه وحیانی اسراء، دانشگاه ها و حوزه ه های علمیه سراسر کشور برگزار می گردد.

   دانش پژوهان می توانند مقالات خود را حد اکثر تا 15 فروردین به آدرس همایش ارسال کنند.

    مقالات برگزیده علاوه بر معرفی و تقدیر در همایش، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ ISC  ثبت و منتشر خواهد شد.

کلید واژه ها: فراخوان مقاله آیت الله جوادی آملی تفسیر تطبیقی همایش قرآن