کارگاه مجازی " نکات مهم حقوقی قراردادها"

۳۰ آذر ۱۳۹۹ | ۲۲:۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۹

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی انجمن فقه و حقوق گروه فقه و حقوق اسلامی