قابل توجه دانشجویان روانشناسی ورودی ۹۵

۲۵ آذر ۱۳۹۹ | ۰۷:۳۹ اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۰

 تذکر مهم:
     آن دسته از دانشجویانی که واحد پژوهش را به اتمام رسانده و نمره قبولی اخذ کرده اند، جهت تسویه حساب و اخذ مدرک تحصیلی خود اقدام نمائید. در صورت عدم اتمام واحد پژوهش، لازم است به منظور تعیین وضعیت خود و اخذ مجدد این واحد درسی در نیمسال جاری با دانشگاه ارتباط برقرار نمایند؛ در غیر اینصورت عواقب امر متوجه دانشجو خواهد بود.
                                                                                                          دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران