نشست‌های فقهی در هفته پژوهش

تعداد بازدید:۵۸
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند.

 سلسله نشست‌های علمی نقد و نظر

  •  گروه فقه تربیت

 موضوع نشست: ماهیت و قلمرو فقه تربیت 
 
تاریخ: چهارشنبه ۱۹ آذرماه 
ساعت: ۱۵ الی ۱۷ 
 
ارائه‌دهندگان: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی و جناب آقای مجید طرقی 

  • گروه فقه سیاسی

 موضوع نشست: شرطیت عدالت یا فوق عدالت در حاکم اسلامی 
 
تاریخ: روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه 
ساعت: ۱۰ تا ۱۲ 
 
ارائه‌دهنده: استاد معظم سید محمدعلی مدرسی یزدی (دامت توفیقاته)

  •  گروه فقه خانواده 

 موضوع نشست: مواجهه فقه با تحولات اجتماعی خانواده 
 
تاریخ: روز شنبه ۲۲ آذرماه 
ساعت: ۱۵ الی ۱۷ 
 
ارائه‌دهندگان حجج‌الاسلام جناب آقایان زیبایی نژاد و سید منذر حکیم 

  •  گروه فقه اقتصاد

 موضوع نشست: ارزیابی ساختار بازار بورس از دیدگاه تأمین مالی اسلامی
 
تاریخ: روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساعت: ۱۸ تا ۲۰
 
ارائه‌دهندگان حجج‌الاسلام جناب آقایان غلامرضا معصومی نیا و مجید رضایی
 
داور علمی: استاد معظم جعفر نجفی بستان (دامت توفیقاته)

  •  گروه فقه جزاء

عنوان نشست: تعیین مسئولیت اشتراک در قتل 
 
تاریخ: روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه
ساعت: ۱۰ تا ۱۲
ارائه‌دهندگان: حجج‌الاسلام آقایان محمدی جورکویه، محسن کرانی
ناقد علمی: آقایان دکتر محمدهادی صادقی، دکتر محسن برهانی
داور علمی: استاد معظم علیدوست (دامت توفیقاته)
آدرس اینترنتی وبینار: www.class.mfos.ir/webinar
جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی تمامی نشست ها بدون حضور جمعیت و بصورت وبیناری برگزار می گردد.
:id:
 @mfos_ir
:globe_with_meridians:
 www.mfos.ir
:phone:

۰۲۵-۳۲۴۰۱۵۴۵