اطلاعیه ساعت کاری از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹

۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۰ اخبار اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۱


به اطلاع کارکنان محترم می‌رساند در راستای اجرای پروتکل‌های صادره از سوی ستاد ملی کرونا و هیأت وزیران، از روز شنبه مورخ 99/06/01 ساعت کاری مرکز و کلیه شعب وابسته 7:30 لغایت14:30 خواهد بود و هر یک از کارکنان(اساتید و کارمندان) می‌توانند صرفاً از یک روز دورکاری در هفته زیرنظر مسئول مربوطه بهره‌مند گردند.

عدم حضور بیش از یک روز منجر به مرخصی و غیبت خواهد شد.
شایان ذکر است کلیه کارکنانی که در دورکاری هستند، می‌بایست ملتزم به انجام امور اداری در منزل بوده و حُسن‌عملکرد ایشان موجب ادامه دورکاری خواهد بود.

                                                                                  امور اداری مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری
                                                                                                                      30 مرداد1399
                           

 

کلید واژه ها: مدیریت امور اداری و رفاهی ساعت کاری