مطالب مرتبط با کلید واژه

امتیازات دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری


امتیازات مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری

  تلفیق علوم انسانی و معارف اسلامی ارائه علوم حوزوی در ساختار دانشگاهی بهره مندی از منابع غنی علمی به زبان اصلی برخورداری از اساتید مجرب و تراز کشور اعطاء مدرک رسمی و رایج از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری کسب رتبه های برتر توسط ...