اهداف دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری

تعداد بازدید:۴۵

بسمه تعالی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نام مدرسه عالی سپهسالار به مدرسه عالی شهید مطهری اساسنامه مدرسه در راستای عینیت بخشیدن به نظام آموزشی تلفیقی حوزه و دانشگاه تدوین و از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این اساسنامه با الهام گیری از وقفنامه و مقررات وزارت علوم، علوم و تحقیقات و فناوری با وقفنامه مغایرت داشته باشد، بر اساس وقفنامه عمل خواهد شد.

بر پایه این اساسنامه، مدرسه عالی شهید مطهری، مؤسسه ای است آموزشی- پژوهشی که  در رشته های علوم و معارف اسلامی و انسانی، طبق اساسنامه فعالیت می کند و اداره می شود. در این اساسنامه، هدف های مدرسه عالی به شرح زیر اعلام شده است:

  • تربیت علماء و روحانیان اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان و نیز تربیت محققان و افراد صاحب صلاحیت؛
  • تحقیق در رشته های مختلف علوم و معارف اسلامی؛
  • تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی.  

کلید واژه ها: معرفی دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری اهداف دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری واحد خواهران تهران